Введіть пошуковий запит:

Постанова КМУ від 30 вересня 2015 р.№ 979 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)»


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 979

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України “Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок ведення Державного
реєстру рибогосподарських
водних об’єктів (їх частин), що додається.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 979

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру рибогосподарських водних
об’єктів (їх частин)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм створення Державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) (далі - Реєстр) з метою ведення єдиного державного обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), у тому числі рибогосподарських технологічних водойм, акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, які призначені та використовуються для ведення рибного господарства (далі - водні об’єкти).

2. Реєстр - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки даних з використання водних об’єктів, які зберігаються на матеріальних носіях та відображаються в електронному вигляді. Реєстр створюється з метою інформаційного забезпечення моніторингу сучасного стану, планування, організації і здійснення заходів щодо охорони водних біоресурсів, їх раціонального використання та відтворення, контролю за одержанням достовірної інформації про обсяги використання водних біоресурсів, контролю за цільовим використанням водних об’єктів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, Законах України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про аквакультуру”, “Про інформацію”.

4. Адміністратором Реєстру є Держрибагентство.

5. Держрибагентство забезпечує створення та ведення Реєстру, відповідає за збереження даних, захист від несанкціонованого доступу. Держрибагентство забезпечує збір документованої інформації: про водні об’єкти, на яких здійснюється рибальство та/або рибництво (аквакультура); про юридичних та фізичних осіб, які провадять рибогосподарську діяльність з рибальства та/або рибництва (аквакультури).

6. Реєстр ведеться державною мовою.

7. Інформація, що міститься в Реєстрі, зберігається на матеріальних носіях та відображається в електронному вигляді. У разі виявлення розбіжностей між інформацією на матеріальних носіях та відображеною в електронному вигляді пріоритет має інформація на матеріальних носіях.

Інформація, що вноситься до Реєстру

8. До Реєстру вноситься інформація згідно з додатком 2, а також відомості, одержані в результаті її оброблення, систематизації та узагальнення, після чого водному об’єкту присвоюється реєстраційний номер, а також визначається його рибопродуктивність.

9. Внесення до Реєстру інформації про водні об’єкти здійснюється Держрибагентством.

10. Джерелом інформації, що вноситься до Реєстру, є:

інформація, одержана Держрибагентством самостійно;

інформація, надана на безоплатній основі юридичними особами та фізичними особами - підприємцями шляхом подання заяви за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

для користувачів водних біоресурсів - копії повідомлення про виділення квоти на спеціальне використання водних біоресурсів та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів;

для суб’єктів аквакультури - копії договору оренди (водного об’єкта, земельної ділянки) та паспорта водного об’єкта або рибогосподарської технологічної водойми;

інформація, подана в обов’язковому порядку на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, за запитом Держрибагентства.

11. У разі виникнення розбіжностей між інформацією з різних джерел пріоритет має інформація, надана центральними органами виконавчої влади, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, та підтверджена документально.

У разі зміни інформації про водні об’єкти, що внесена до Реєстру, такі зміни вносяться до Реєстру з повідомленням про це заявника. Інформація про внесення змін подається за запитом Держрибагентства.

12. Адміністратор фіксує дату надходження заяви та подання для внесення до Реєстру інформації (змін до неї), поданої на матеріальних носіях або в електронному вигляді, у журналі обліку заяв, який повинен містити інформацію про заявника, дату надходження заяви, найменування водного об’єкта, реєстраційний номер. Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості. Дата реєстрації заяви у журналі обліку заяв є датою її надходження.

13. Реєстраційна картка складається після одержання документально підтвердженої інформації. Особа, уповноважена на складення реєстраційної картки, визначається за рішенням Держрибагентства.

14. Інформація про водний об’єкт вноситься до Реєстру протягом 15 робочих днів з дня її надходження на матеріальних носіях або в електронному вигляді, після чого такому об’єкту автоматично (з використанням програмного забезпечення Реєстру) присвоюється реєстраційний номер.

15. Невід’ємною частиною Реєстру є реєстрова справа, в якій зберігаються заява, реєстраційна картка та документована інформація, одержана Держрибагентством.

Користування інформацією Реєстру

16. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації, інші юридичні і фізичні особи одержують доступ до внесеної до Реєстру інформації про водний об’єкт через сторінку, розміщену на офіційному веб-сайті Держрибагентства.

17. На сторінці, розміщеній на офіційному веб-сайті Держрибагентства оприлюднюються такі відомості про водні об’єкти, що внесені до Реєстру:

1) реєстраційний номер запису про водний об’єкт у Реєстрі;

2) найменування користувача (орендаря) водного об’єкта;

3) найменування водного об’єкта;

4) місце розташування водного об’єкта;

5) цільове використання водного об’єкта;

6) основні об’єкти рибогосподарської діяльності (види водних біоресурсів);

7) строк дії договору оренди водного об’єкта або земельної ділянки.

18. Пошук інформації про водний об’єкт здійснюється за будь-якими із зазначених у пункті 17 відомостей. Заборонено опублікування інформації, яка згідно із законодавством є інформацією з обмеженим доступом.

Присвоєння водному об’єкту реєстраційного номера

19. Реєстраційний номер водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України є зашифрованим кодом, який автоматично визначається електронною системою. Реєстраційний номер містить таку інформацію:

місце розташування водного об’єкта;

тип водного об’єкта;

порядковий номер реєстрації водного об’єкта.

20. Реєстраційний номер водного об’єкта складається з дев’яти цифр, наприклад:

де перші дві цифри (23) - код регіону, в якому розташований водний об’єкт;

третя і четверта цифри (03) - код типу водного об’єкта;

останні п’ять цифр (00001) - порядковий номер зареєстрованого водного об’єкта за регіоном.

21. Установлюються такі коди регіонів України, в яких розташований водний об’єкт:

Автономна Республіка Крим

01

Область:

Вінницька

02

Волинська

03

Дніпропетровська

04

Донецька

05

Житомирська

06

Закарпатська

07

Запорізька

08

Івано-Франківська

09

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

У разі коли водний об’єкт розташований у двох або більше регіонах, установлюється код регіону, в якому розташована більша частина площі водного об’єкта.

У разі визначення коду для акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України установлюється код регіону, який розташований найближче до акваторії.

22. Установлюються такі коди за типом водного об’єкта:

для всіх водних об’єктів (водосховища, ставки, озера та замкнені природні водойми)

01

частина водного об’єкта

02

рибогосподарська технологічна водойма

03

акваторія (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

04

23. Порядковий номер водного об’єкта визначається в порядку черговості присвоєння реєстраційного номера за регіоном.

Адміністрування Реєстру

24. Адмініструванням Реєстру є:

1) здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру;

2) технічне і технологічне забезпечення Реєстру;

3) збереження та захист інформації Реєстру.

Державний реєстр рибогосподарських водних об*єктів (їх частин)

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486 62 43 , тел/факс:+38 ((044) 272 20 32

E-mail: drrvo@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t