Введіть пошуковий запит:

Правила внесення інформації в реєстр


Адміністратором Реєстру є Держрибагентство.

Держрибагентство забезпечує збір документованої інформації:
про водні об’єкти, на яких здійснюється рибальство та/або рибництво (аквакультура);
про юридичних та фізичних осіб, які провадять рибогосподарську діяльність з рибальства та/або рибництва (аквакультури).

Реєстр ведеться державною мовою.
Інформація, що міститься в Реєстрі, зберігається на матеріальних носіях та відображається в електронному вигляді.
У разі виявлення розбіжностей між інформацією на матеріальних носіях та відображеною в електронному вигляді пріоритет має інформація на матеріальних носіях.

До Реєстру вноситься інформація згідно з додатком 2, а також відомості, одержані в результаті її оброблення, систематизації та узагальнення, після чого водному об’єкту присвоюється реєстраційний номер, а також визначається його рибопродуктивність.
Внесення до Реєстру інформації про водні об’єкти здійснюється Держрибагентством.
Джерелом інформації, що вноситься до Реєстру, є:
інформація, одержана Держрибагентством самостійно;
інформація, надана на безоплатній основі юридичними особами та фізичними особами - підприємцями шляхом подання заяви за формою згідно з додатком 1.
До заяви додаються:
для користувачів водних біоресурсів - копії повідомлення про виділення квоти на спеціальне використання водних біоресурсів та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів;
для суб’єктів аквакультури - копії договору оренди (водного об’єкта, земельної ділянки) та паспорта водного об’єкта або рибогосподарської технологічної водойми;
інформація, подана в обов’язковому порядку на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, за запитом Держрибагентства.

У разі виникнення розбіжностей між інформацією з різних джерел пріоритет має інформація, надана центральними органами виконавчої влади, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, та підтверджена документально.

У разі зміни інформації про водні об’єкти, що внесена до Реєстру, такі зміни вносяться до Реєстру з повідомленням про це заявника.

Інформація про внесення змін подається за запитом Держрибагентства. Адміністратор фіксує дату надходження заяви та подання для внесення до Реєстру інформації (змін до неї), поданої на матеріальних носіях або в електронному вигляді, у журналі обліку заяв, який повинен містити інформацію про заявника, дату надходження заяви, найменування водного об’єкта, реєстраційний номер.

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви у журналі обліку заяв є датою її надходження.

Реєстраційна картка складається після одержання документально підтвердженої інформації.

Особа, уповноважена на складення реєстраційної картки, визначається за рішенням Держрибагентства.

Інформація про водний об’єкт вноситься до Реєстру протягом 15 робочих днів з дня її надходження на матеріальних носіях або в електронному вигляді, після чого такому об’єкту автоматично (з використанням програмного забезпечення Реєстру) присвоюється реєстраційний номер.

Невід’ємною частиною Реєстру є реєстрова справа, в якій зберігаються заява, реєстраційна картка та документована інформація, одержана Держрибагентством

Державний реєстр рибогосподарських водних об*єктів (їх частин)

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486 62 43 , тел/факс:+38 ((044) 272 20 32

E-mail: drrvo@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t